Welkom bij Pelikaan Reizen

Contact & Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen
Goede Reis
Contact

U kunt ons bellen..
088 - 735 4525

Mailen..
contact@pelikaanreizen.nl

Veel gestelde vragen

Boeken van uw reis

Hoe kan ik een reis boeken?

U kunt online uw reis boeken via onze website of telefonisch bij één van onze medewerk(st)ers.

Hoe hoog zijn de boekingskosten?

De boekingskosten zijn €20,00 euro waarbij het niet uitmaakt of u online of telefonisch uw boeking maakt.

Wat is een voorboeking?

Wanneer de brochure voor het nieuwe seizoen nog niet uit is, maar u toch graag een specifieke reis wilt gaan maken, kunt u per email of telefonisch een voorboeking maken. Zodra er een definitieve boeking gemaakt kan worden nemen wij contact met u op. Voor meer vragen over de reizen en vertrekdata kunt u contact opnemen met ons.

Wat is een optie?

Als u nog twijfelt of u een reis wel of niet wilt gaan maken, dan kunt u bij ons altijd een zogenaamde “optie” plaatsen. U kunt dan gedurende 5 werkdagen, geheel vrijblijvend, een kamer reserveren. Deze kamer wordt dan voor u geblokkeerd. Na het optietermijn kunt u er voor kiezen om uw optie om te zetten in een definitieve boeking, maar u kunt er ook nog kosteloos van afzien. Het plaatsen van een optie is mogelijk tot een periode van 4 weken voor de vertrekdatum. Daarna is uw boeking meteen definitief. Een optie dient u altijd per e-mail of telefonisch te regelen. Dit is niet mogelijk via ons online reserveringssysteem. Uw boeking is dan namelijk meteen definitief!

Wat is een reis op aanvraag?

Een reis op aanvraag betekent dat Pelikaan Reizen bij de hotels gaat navragen of er nog een extra kamer kan worden geboekt. Binnen vijf werkdagen informeren wij u over de status van uw reis. Een boeking op aanvraag wordt beschouwd als een definitieve boeking.

Wat voor soorten reizen biedt Pelikaan Reizen?

We bieden verschillende soorten reizen aan:

Busreis
Alle busreizen die Pelikaan Reizen aanbiedt worden standaard uitgevoerd met luxe Comfort Class touringcars. Zonder enige toeslag kunt u genieten van extra beenruimte, een voetensteuntje en nog meer zitcomfort.

Vliegbusreis
Reizen waarbij u vliegt naar een bestemming, waarna de reis vervolgd wordt met een Nederlandse touringcar en chauffeur van Pelikaan Reizen.

Busreis met overtocht
Reizen waarbij gebruik gemaakt wordt van één of meerdere overtochten. Dit kunnen dag afvaarten zijn of overtochten waarbij een overnachting gemaakt wordt aan boord. Hierbij is het raadzaam om een kleine tas voor 1 nacht bij de hand te houden.

Standplaatsreis
Reizen waarbij u meerdere dagen in één hotel verblijft. Vanaf het hotel worden diverse excursies georganiseerd in de omgeving. Deze reizen worden over het algemeen als rustiger ervaren, omdat u niet steeds uw koffer hoeft in te pakken.

Rondreis
Reizen waarbij u kennis maakt met het gekozen land of de gekozen landen en de verschillende regio’s. U verblijft voor één of meerdere nachten in verschillende hotels. Onderweg worden diverse excursies gemaakt en heeft u voldoende tijd om te genieten.

Wat is een vliegbusreis?

Bij een vliegbusreis gaat u op eigen gelegenheid naar het vliegveld en reist u snel en comfortabel per vliegtuig naar uw vakantiebestemming. Eenmaal aangekomen wacht onze eigen vertrouwde Pelikaan Reizen chauffeur u op met onze touringcar.

Bij het boeken van een vliegbusreis is het van belang dat de juiste namen staan vermeld op de vliegtickets. Om problemen te voorkomen vragen wij u bij boeking een kopie van uw paspoort of identiteitskaart op te sturen. De kopie dient vijf dagen na boeking in het bezit te zijn van Pelikaan Reizen. Indien u geen kopie wilt opsturen, bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste voor- en achternaam zoals vermeld in uw paspoort of identiteitskaart en worden tickets op eigen risico ingeboekt. Pelikaan Reizen is in dit geval niet aansprakelijk bij eventuele fouten.

De vluchttijden zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Door omstandigheden kan het voor komen dat de luchthaven van vertrek elders is dan in het reisprogramma staat beschreven. Mocht dit het geval zijn, wordt u hierover tijdig geïnformeerd.

Hoeveel personen kan ik per reservering boeken?

U kunt per reservering voor maximaal 8 personen een reis online vastleggen. Indien u voor meer personen wilt reserveren adviseren wij u om hiervoor telefonisch contact op te nemen op het nummer (+31) 88 735 45 25

Kan ik tijdens het boeken ook een reis- of annuleringsverzekering afsluiten?

Ja, dit is mogelijk. Uw reis onverwacht en noodgedwongen moeten annuleren is vervelend genoeg. Daar kunt u geen financiële zorgen bij gebruiken. Pelikaan Reizen adviseert u daarom altijd om goed verzekerd op reis te gaan! Indien u geen reis- en/of annuleringsverzekering heeft afgesloten, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de financiële gevolgen. Wij raden u aan om uw verzekering(en) bij boeking af te sluiten.

Tijdens de reservering verschijnt in het scherm het prijsoverzicht met daarbij de optie om te kiezen voor reis- en/of annuleringsverzekering. U verzekert uw reis dan via Allianz Global Assistance verzekeringen.

Wat houdt een reisverzekering in?

Het belang van een goede reisverzekering wordt nog wel eens onderschat. Zonder reisverzekering kunt u op reis onverwachts voor hoge kosten komen te staan. Medische kosten kunnen al gauw hoog oplopen, zeker in het buitenland. U krijgt vaak andere zorg dan in Nederland en bovendien tegen een ander tarief. Meestal vergoedt de zorgverzekeraar dat wat in Nederland gangbaar is. De meerkosten komen dan voor eigen rekening. Met een reisverzekering van Allianz Global Assistance worden al uw onvoorziene medische kosten 100% vergoed. Waar u ook bent. De reisverzekering zorgt er tevens voor dat u terug naar huis kunt indien er iets met u of een 1e of 2e graad familielid gebeurt.

Uw reisverzekering geeft dekking voor:

 • Professionele hulp bij ziekte, ongeval en overlijden
 • Reiskosten en verblijfkosten bij ziekte, ongeval en overlijden
 • Reiskosten bij overlijden / levensgevaar familie (1e of 2e graad)
 • Repatriëring
 • Uitgebreide vergoeding van medische kosten, als aanvulling op de dekking van uw zorgverzekering
 • Snelle en eerlijke schadebehandeling bij verlies, diefstal en medische kosten
 • Wat houdt een annuleringsverzekering in?

  Uw reis moeten annuleren, dat is vervelend genoeg. Daar kunt u geen financiële zorgen bij gebruiken. Wanneer u de kortlopende annuleringsverzekering afsluit dan krijgt u bij annulering vóór de reis de annuleringskosten vergoed. Bent u al op reis en moet u onverwachts de reis afbreken? Dan krijgt u voor de niet-gebruikte dagen de kosten vergoed. Wanneer u voor de Dubbel Zeker variant kiest speelt u helemaal op save. Moet u dan uw reis onverwachts afbreken dan krijgt u de volledige reissom terug, tot het maximaal verzekerde bedrag. Zelfs tot de voorlaatste dag van de vakantie.

  Annuleringskosten worden onder andere vergoed bij:

 • Ernstige ziekte, ongeval of overlijden van uzelf of uw medereiziger(s)
 • Overlijden, levensgevaarlijk(e) ziekte of ongeval van directe familie (1e graad* of 2e graad**)
 • Dringende zorgbehoefte van directe familieleden (1e graad)
 • Zwangerschap
 • Echtscheiding
 • Wat zijn de kosten voor het afsluiten van een verzekering?

  Reisverzekering:
  Reisverzekering combinatie B (individueel) met Europa dekking € 2,00 p.p.p.d. *

  Annuleringsverzekering:
  Annuleringsverzekering is 5,5% van de totale reissom * Over de totale premie van de annuleringsverzekering (incl. poliskosten) wordt 21% assurantiebelasting gerekend.

  * Indien u een verzekering afsluit, worden er eenmalig € 4,50 poliskosten in rekening gebracht.

  Tot wanneer kan ik een verzekering afsluiten?

  U kunt de individuele annuleringsverzekering afsluiten tot maximaal 7 dagen na boeking van de reis. De kortlopende reisverzekering is te boeken tot een dag voor vertrek van de reis.

  Wat zijn de annuleringsvoorwaarden?

  Indien uw uw vakantie wenste te annuleren, dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Vanaf het moment van boeken tot 42 dagen voor vertrek: de aanbetaling
 • Van de 42e dag voor vertrek tot de 15e dag voor vertrek: 50% van de reissom
 • Van de 15e dag voor vertrek tot de 8e dag voor vertrek: 90% van de reissom
 • Vanaf de 8e dag voor vertrek: de volledige reissom

 • Onder de reissom verstaan wij het totale bedrag van uw boeking, exclusief eventuele verzekeringen.
  Indien u uw vliegbusreis wenst te annuleren, dan betaalt u 100% annuleringskosten over het vluchttarief. Voor de overige reisonderdelen, hanteren we bovengenoemde voorwaarden.
  Heeft u een eigen annuleringsverzekering? Dan ontvangt u van ons een annuleringsnota met begeleide brief. U dient zelf een annuleringsclaim in te dienen bij uw verzekeringsmaatschappij.

  Heeft u een annuleringsverzekering bij ons afgesloten? Dan ontvangt u van ons een annuleringsnota en schadeformulier met begeleidende brief. U dient dit schadeformulier in te vullen en te retourneren bij ons, zodat wij voor u de claim kunnen indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

  Wat zijn de bijkomende kosten bij het boeken van een reis?

  Bij het boeken van een reis komen de volgende (standaard) kosten bij uw reservering:

 • reserveringskosten à € 20,00 per boeking
 • calamiteitenfonds à € 2,50 per boeking

 • Eventuele andere bijkomende kosten kunnen zijn:
 • halfpension aan boord
 • toeslag hut
 • eenpersoonskamer
 • diverse excursies
 • reis- en/of annuleringsverzekering
 • Is er een aanbetaling vereist?

  Bij het tot stand komen van de overeenkomst buiten 6 weken voor vertrek, dient een aanbetaling van 15% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan, plus eventuele premies van verzekeringen. Deze aanbetaling dient per omgaande voldaan te worden.

  Wanneer moet ik de restantbetaling doen?

  Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van het boekingskantoor. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 12 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

  Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

  De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van in redelijkheid door de reisorganisator gemaakte buitengerechtelijke kosten.

  Wat is het minimale aantal deelnemers per reis?

  Voor alle aangeboden reizen geldt een minimum aantal van 25 deelnemers
  Als u een reis heeft geboekt die nog geen gegarandeerd vertrek heeft, krijgt u per e-mail een bericht wanneer het minimum aantal deelnemers is bereikt.
  Wanneer dit aantal niet gehaald wordt, stellen wij u hiervan zoveel mogelijk telefonisch in kennis. Daarvoor gelden onderstaande termijnen:

 • Reizen tot 4 reisdagen: 7 dagen voor vertrek
 • Reizen van 4 tot 7 reisdagen: 14 dagen voor vertrek
 • Reizen vanaf 7 reisdagen: 21 dagen voor vertrek
 • Wij trachten u in alle gevallen een gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Wanneer u hiervan geen gebruik wenst te maken, storten wij de reeds betaalde reissom direct aan u terug.

  Kan ik mijn geboekte reis nog wijzigen?

  Na het ontvangen van uw boekingsbevestiging kunt u wijzigingen maken. De kosten hiervoor bedragen € 27,- per boeking, conform de ANVR reisvoorwaarden.

  Hoe weet ik of mijn reis geschikt is voor mindervalide?

  Als een excursie niet geschikt is wordt dit in de tekst bij de reis geschreven. Als u twijfelt kunt u altijd contact met Pelikaan Reizen opnemen.

  Waarom moet ik calamiteitenfonds betalen?

  Pelikaan is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle genoemde reizen vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. De garantie houdt in dat u:

 • (een deel van) uw reissom terug krijgt indien wij de reis als volgt van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
 • Voorbereiden van uw reis

  Welke chauffeur wordt ingezet voor deze reis?

  Op voorhand is niet te zeggen welke chauffeur ingezet gaat worden voor welke reis.

  Heb ik een identiteitsbewijs of paspoort nodig?

  Wat voor reisdocumenten zijn nodig voor een groepsreis?
  Naar welke landen kan ik met een id-kaart reizen en wanneer heb ik een paspoort nodig?
  Moet ik een visum hebben voor mijn reis?
  Tot wanneer moet mijn id-kaart/paspoort geldig zijn?
  Wat moet ik doen wanneer mijn paspoort kwijt raakt?

  Stuk voor stuk vragen die bij u kunnen opkomen voordat u op reis gaat. Op onderstaande website vindt u meer informatie over uw benodigde reisdocumenten.
  www.rijksoverheid.nl

  Natuurlijk kunt u voor specifieke vragen ook altijd terecht bij uw eigen gemeente.
  U bent zelf verantwoordelijk van de voor uw reis benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort of identiteitskaart.

  Wat is een voorovernachting bij de centrale opstapplaats?

  U verblijft 1 nacht in het hotel bij de centrale opstapplaats. Op deze manier kunt u uitgerust aan uw reis beginnen. In onze brochure en op de website kunt u vinden waar u de reservering voor de voorovernachting kunt maken. Let op: deze reservering maakt u dus zelf, dit wordt niet door ons gedaan.

  Eventueel kunt u ook een naovernachting reserveren.

  Wat is een preferentie/essentie?

  Aan speciale wensen (preferenties) die bij boeking kenbaar worden gemaakt, zal indien mogelijk worden voldaan. Een preferentie blijft echter altijd een voorkeur en kan nooit gegarandeerd worden. Pelikaan Reizen neemt geen preferentie aan voor "plaats voorin de touringcar". Gedurende de reis hanteren wij een verplicht roulatiesysteem. Is een wens zo essentieel dat een reisovereenkomst alleen zal worden afgesloten indien vaststaat dat aan deze wens tegemoet wordt gekomen, dan is er sprake van een essentie. Zie artikel 2, lid 7 van de ANVR Reis voorwaarden

  Hoeveel bagage mag ik meenemen?

  Gedurende uw reis is er geen bagageservice aanwezig. U mag dus niet van uw chauffeur verwachten dat deze uw bagage draagt. De bagageruimte in de touringcar beschikt over voldoende ruimte maar is uiteraard beperkt. U mag per persoon 1 koffer (van normale afmeting) en 1 stuk handbagage meenemen. Uw koffer mag maximaal 20 kilogram wegen. Het wordt sterk aangeraden uw bagage te voorzien van een label met uw persoonlijke gegevens. Denkt u eraan uw geld, reisdocumenten e.d. in uw handbagage mee te nemen.

  Bagage voor de nachtboot
  Wanneer u een reis geboekt heeft met overnachting op een nachtboot, is het aan te raden enige bagage voor deze nacht apart in te pakken. Op deze manier hoeft u niet de gehele koffer naar uw hut te brengen. Zowel het autodek als de touringcar worden afgesloten.

  Bagage voor vliegreis

  Ruimbagage
  U mag per persoon 1 koffer meenemen. De limiet per persoon voor ruimbagage is per luchtvaartmaatschappij en dus per reis verschillend. Alle informatie hierover ontvangt u bij uw reisbescheiden. Wanneer u meer gewicht meeneemt dan het maximum dient u bij te betalen. Sluit uw ruimbagage af met een slotje zodat u zeker bent dat niemand anders iets in uw koffer kan stoppen. Het wordt sterk aangeraden uw bagage te voorzien van een label met uw persoonlijke gegevens. Denkt u eraan uw geld, reisdocumenten e.d. in uw handbagage mee te nemen.

  Handbagage
  U mag per persoon 1 stuk handbagage meenemen. De limiet per persoon voor ruimbagage is vastgesteld op 10 kg. Deze mag een maximale afmeting hebben van 55 x 25 x 35 centimeter. Bewaar uw portemonnee met geld, bankpas en creditcard in uw handbagage zodat u dit bij de hand heeft. Let op, uw handtas geldt ook als 1 stuk handbagage.

  Het is alleen toegestaan om een kleine hoeveelheid vloeistoffen bij u te dragen of mee te nemen in uw handbagage. Deze vloeistoffen moeten in aparte verpakkingen (flesjes) zitten met een maximum inhoud van 100 ml. per stuk. Deze verpakkingen moeten in één transparante, hersluitbaar plastic zakje zitten met niet meer dan 1 liter inhoud. Scherpe voorwerpen als nagelscharen etc. zijn niet toegestaan in uw handbagage.

  Wat is de ophaaltijd bij de opstapplaats?

  Uw ophaaltijd en de juiste opstapplaats staan vermeld op het deelnemersbewijs die u met de reisbescheiden circa 10 dagen voor vertrek krijgt toegestuurd.

  Kan ik parkeren bij de opstapplaats en wat zijn de kosten?

  Bij de meeste opstapplaatsen kunt u op eigen risico betaald of onbetaald parkeren. Let u goed op de borden ter plaatse.

  Wat is het programma van de reis?

  Het programma kunt u op onze website vinden of in de Pelikaan Reizen brochure.

  Uiteraard doen wij ons uiterste best om het programma uit te voeren zoals in de brochure staat beschreven. Desondanks kan het om diverse redenen mogelijk zijn dat er een wijziging in het programma, de hotelaccommodatie of de opstapplaats (bij minder dan 6 personen) ontstaat. Wij vragen hiervoor uw begrip. De prijzen en teksten in onze brochure zijn onder voorbehoud van drukfouten.

  Wat is de gemiddelde leeftijd van de deelnemers?

  De gemiddelde leeftijd varieert sterk en is afhankelijk van het type reis.

  Hoe kan ik een dieet doorgeven?

  Als u aan een dieet gebonden bent, geeft u dit dan bij boeking aan ons door. Uw dieet blijft echter een preferentie die wij niet kunnen garanderen. Over de uitvoering, de kwaliteit en het gevolg van uw dieetwensen kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

  Vertrek van uw reis

  Wanneer is een reis definitief?

  Een reis is definitief als er voldoende deelnemers voor een reis geboekt staan. Zodra dit het geval is, wordt een reis op onze website op definitief gezet.

  Per reis is er een ander minimum aantal deelnemers nodig. Zodra dit aantal bereikt is en u heeft al een reis geboekt, wordt u hiervan per email op de hoogte gebracht.

  Wanneer krijg ik reispapieren/tickets?

  Alle benodigde papieren voor uw reis worden u ca. 10 dagen voor vertrek per email toegestuurd. Bij de reispapieren ontvangt u een deelnemersbewijs, reisinformatie, reistips en een thuisblijfvoucher.

  Bij uw reisbescheiden zijn geen kofferlabels meer toegevoegd.
  Let altijd goed op dat uw betaling ruimschoots op tijd bij ons binnen is. Uw reispapieren worden pas naar u verstuurd als de volledige betaling bij ons binnen is. Bij een niet tijdige betaling loopt u het risico dat uw reispapieren niet op tijd bij u aankomen.

  Hoe kan ik mijn medicijnen meenemen?

  Als u medicijnen gebruikt, is het raadzaam deze goed te verpakken en mee te nemen in de handbagage. Voor alle zekerheid adviseren wij u om ook een in het Latijn of Engels opgesteld recept mee te nemen.

  Tijdens de reis

  Mag ik roken in de bus?

  ANVR reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de touringcar. Voor rokers is er uiteraard gelegenheid om tijdens de regelmatige stops in de buitenlucht te roken.

  In wat voor hotels verblijven we?

  U verblijft tijdens de reis in goede middenklasse hotel(s), waarbij uw kamer beschikt over een eigen badkamer met bad of douche en toilet. Veelal zijn er ook een telefoon en televisie aanwezig.

  Hoeveel kilometer rijden we tijdens de reis?

  Het aantal kilometer per dag wordt genoemd in het programma van een reis.

  Is er ook diner/ontbijt tijdens de overtoch?

  U kunt bij overtochten meestal vooraf halfpension bijboeken. Bij de desbetreffende reis kunt u vinden welke verzorging voor de overtocht bij de reissom inbegrepen is.

  Kan ik geld wisselen of pinnen tijdens de overtocht?

  Dit is afhankelijk van de overtocht. Echter, het is voordeliger om in het bestemmingsland geld op te nemen bij een bank.

  Worden er excursies aangeboden tijdens de reis?

  Alle reizen in ons programma hebben een uitgebreid excursiepakket. De facultatieve excursies worden in de brochure vermeld met de juiste prijzen. We raden u aan om de facultatieve excursies van tevoren te boeken. De optionele excursies worden tijdens de reis door de chauffeur aan u gepresenteerd. Ze zijn een aanvulling op het reisprogramma om uw reis zo interessant mogelijk te maken en om u optimaal van uw reis te laten genieten. Per reis staat beschreven wat er ter plaatse ongeveer nog aan kosten voor entreegelden etc. bijkomt. Voor sommige excursies is een minimale deelname vereist. Zowel de facultatieve als optionele excursies zijn vrijblijvend.

  Hoeveel geld moet ik meenemen op reis?

  Uw bankpas mag niet ontbreken tijdens de reis. Daarmee kunt u in bijna alle landen ter wereld geld opnemen. Controleer of uw bankpas geactiveerd moet worden om geld op te kunnen nemen in het buitenland. Wij adviseren u om ter plaatste geld op te nemen, dit is vaak goedkoper dan geld in Nederland te wisselen.

  De hoeveelheid geld dat u tijdens de reis nodig heeft is per reis verschillend.

  Neem verschillende betalingsmogelijkheden mee. Een creditcard is vooral makkelijk voor grotere en/of onverwachte uitgaven. Geld opnemen met een creditcard kan bij balies van banken, maar ook bij de meeste geldautomaten. Aan geldopname in het buitenland zijn vaste en soms hoge extra kosten verbonden.

  Is er tijdsverschil?

  Er zijn verschillende tijdzones in de wereld waardoor het kan zijn dat op uw bestemming een andere tijd dan in Nederland geldt. Bekijk voor uw bestemming de volgende website: www.dewereldklok.nl/wereldklok .

  Hoe is het weer tijdens onze reis?

  Kijk voor het actuele weer op uw bestemming op: www.weeronline.nl

  Hoe laat zijn we weer bij de afstapplaats?

  Pelikaan Reizen kan van tevoren niet aangeven hoe laat u aan het einde van uw reis weer in Nederland aankomt. Dit is afhankelijk van verkeersdrukte en weersomstandigheden. Wij raden u aan om tijdens de terugreis zelf contact te houden met het thuisfront.

  Kan Pelikaan Reizen aansprakelijk gesteld worden?

  Pelikaan Reizen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel berokkend aan of door passagiers.

  Na de reis

  Hoe kan ik een klacht indienen?

  Wij gaan er van uit dat uw reis volledig naar wens verloopt, maar mocht u een onvolkomenheid constateren, dan bent u verplicht dit direct aan uw chauffeur te melden. Alleen zo kan verstoord vakantiegenot en de schade door een tekortkoming tot een minimum beperkt blijven. Klachten over maaltijden worden na de reis niet in behandeling genomen.

  Heeft u andere klachten of is uw klacht of tekortkoming ter plaatse niet naar volle tevredenheid opgelost, dan kunt u bij uw chauffeur een klachtenformulier opvragen dat in het geheel ingevuld en ondertekend moet worden. U kunt dan binnen uiterlijk één maand na terugkomst dit formulier aan ons toesturen. Zonder handtekening van de chauffeur wordt de klacht niet in behandeling genomen.

  Wanneer krijg ik een enquête?

  U krijgt enkele dagen na thuiskomst een enquête per email toegestuurd.

 • Pelikaanreizen.nl

  Haveneind 2
  4761 BZ Zevenbergen
  T:088 - 735 4555
  E:contact@pelikaanreizen.nl

  Goedkope Busreizen

  Bent u op zoek naar de goedkoopste busreizen online? Bij Pelikaan reizen bent u aan het juiste adres. Bij ons vindt u goedkope busreizen voor bijna iedere Bestemming. Of u nu naar Schotland, Noorwegen, Italië of Spanje wilt. De goedkoopste en mooiste busreizen boekt u natuurlijk online bij busreizen online. Dit zorgt er voor dat wij u altijd de beste prijs kunnen bieden en dus ook de goedkoopste busreizen.

  Natuurlijk ook Sportreizen

  Naast zonvakanties, busreizen, stedentrips, autovakanties en groepsreizen vind je bij Pelikaan Reizen ook de gaafste sportreizen. Van rugby tot voetbal en van tennis tot hockey. Als er een wedstrijd is, regelen wij de reis! En natuurlijk altijd voor de laagste prijs. Naast sportreizen verzorgen wij ook evenementen reizen. Kijk dus snel bij onze sportreizen.

  Goedkope zonvakanties

  Ook voor de leukste en voordeligste zonvakanties moet u natuurlijk bij Pelikaan Reizen zijn. Wij bieden goedkope zonvakanties aan naar alle uithoeken van de wereld. Of u nu een zonvakantie zoekt naar Gambia of spanje, u vindt het bij Pelikaan Reizen. Ook de voordeligste last-minutes en all inclusives vindt u op onze zonvakantie website. Neemt u gerust een kijkje of neem contact op met één van onze reisbureaus

  Groepsreizen op maat

  Pelikaan Reizen is onder andere gespecialiseerd in groepsreizen. En dan nog beter, groepsreizen op maat! Aan de hand van uw specifieke wensen stellen wij de ultieme groepsreis samen. Teambuilding voor uw bedrijf of een familie weekend in de Ardennen. Met groepsreizen op maat van Pelikaan Reizen weet u in ieder geval dat uw groepsreis tot in detail verzorgd wordt. Goede reis!